SERVICES

Lenses

Many customers are confusing the elements that make up clear, comfortable vision every day. Most customers spend a lot of time choosing frames because there are many types and models available on the market and are regularly updated by brands. However, there is a fact that not many people notice, the selection of eye protection lenses is an extremely important factor to bring the clearest vision. Choosing the right lenses for each person's vision, style and needs requires a lot of time, consideration and advice from a professional team.

Gọng Kính

Gọng kính là một trong 2 bộ phận để tạo nên 1 chiếc kính hoàn chỉnh. Đây là khung của chiếc kính, dùng để đỡ tròng kính. Ngoài ra, gọng kính còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên tính thẩm mỹ của mỗi chiếc kính.

Kính tiếp xúc (Ortho K, mềm, cứng...)

Ortho K có tên gọi đầy đủ là Orthokeratology – Kính cứng thấm khí chỉnh hình giác mạc. Là 1 thấu kính cứng được đeo vào mắt trong khi ngủ (từ 6 – 8h mỗi ngày). Trong khi đeo, kính sẽ định hình lại giác mạc (phần trước nhất của mắt) làm vùng trung tâm dẹt xuống và vùng chu vi vồng lên. Nhờ cơ chế định hình lại giác mạc đó giúp làm chậm hoặc ngừng sự tiến triển cận thị bên cạnh đó đem thị lực tốt trong suốt ngày hôm sau mà không cần phải đeo kính gọng hay kính tiếp xúc.